آیا می دانید های علمی

اولین دانشمند اسلامی که علم شیمی را بر پایه آزمایش و تحقیق بنا کرد جابر بن حیان بود.

دانشمند بزرگ ابو جعفر خوارزمی اولین ریاضی دان دوره اسلامی است.

عبور سیاره زهره از مقابل خورشید در سال 1383رخ داد و قبل از آن 122سال پیش این حادثه

به وقوع پیوست.

بو علی سینا اولین کسی بودکه پدیده ی عبور زهره از مقابل خورشید را رصد کرد.

در جهان 39نوع گربه سان وجود دارد که فقط 8 نوع آن در ایران زندگی می کنند.

در حال مرگ تمام علوم انسان از یادش می رود جز علم قرآن.

اشرف خواهر شاه بیش از 30شوهر و دوست پسر داشت.

ابو علی سینا در هر علمی که وارد می شد 3روز شاگرد بو و رود چهارم می شد استاد

استاد خودش.

مغز انسان 360 شبکه دارد و هر شبکه می تواند 500میلیون کلمه را حفظ کند.

وقتی قابیل هابیل را کشت یک ششم جمعیت کره زمین از بین رفت.

اولین کتاب جبر نوشته جابر بن حیان به نام جبر ومقابله است.

دانشمندان قنانهای آب ایران را هشتمین عجایب جهان می دانند و آن را بسی سخت تر و دشوار تر از ساخت دیوار چین می دانند.  

/ 0 نظر / 87 بازدید