زیست هفتم

برای دریافت مطالب تکمیلی در مورد آنزیم ها اینجا کلیک  نمایید  .

برای دریافت مطالب تکمیلی در مورد لیپید ها  اینجا کلیک  نمایید  .

برای دریافت مطالب تکمیلی در مورد تخمیر اینجا کلیک  نمایید  .

برای دریافت مطالب تکمیلی در مورد تنفس سلولی اینجا کلیک نمایید  .

برای دریافت مطالب تکمیلی در مورد جلبک ها  اینجا کلیک  نمایید  .

برای دریافت مطالب تکمیلی در مورد پروتئین ها  اینجا کلیک  نمایید  .

برای دریافت مطالب تکمیلی در مورد بافت های گیاهی  اینجا کلیک نمایید  .

برای دریافت مطالب تکمیلی در مورد انواع حرکت سلولی  اینجا کلیک نمایید  .
     
برای دریافت مطالب تکمیلی در مورد ساختمان سلول های یوکاریوت   اینجا کلیک نمایید  .
/ 1 نظر / 222 بازدید
Arian

ممنون خیلی منو راهنمایی کردید. منتو سمپادم ولی اونجا هم اینا رو نمیگن