کلاس هفتم

بانک نمونه سوال هفتم

سکـوي هفتــــم

 
تاریخ :  ۱۳٩٢/۱٢/٢
نویسنده :  امیر حسین باقری

اتحاد ها

ردیف

نام اتحاد

فرمول اتحاد

1

اتحاد مجموع مربع دو جمله ای

(a+b)2=a2+2ab+b2

2

اتحادتفاضل مربع دو جمله ای

(a-b)2=a2-2ab+b2

3

اتحاد مزدوج

(a-b)(a+b)=a2-b2

4

اتحاد چاق و لاغر

الف:(a+b)(a2-ab+b2)

ب:(a-b)(a2+ab+b2)

5

اتحاد مجموع مکعب دوجمله ای

(a+b)3=a3+3a2b+3a2b+b3

6

اتحاد تفاضل مکعب دو جمله ای

(a-b)3=a3-3a2b+3a2b-b3

7

اتحاد مربع سه جمله ای

(a+b+c)2=a2+b2+c2+2ab+2ac+2bc

8

اتحاد جمله مشترک

(x+a)(x+b)=x2+(a+b)x+ab


 
:: برچسب‌ها:
این وبلاگ به شما نمونه سولات سخت و دشوار و همه ی مطالب مربوط به هفتم و تیزهوشان را ارائه خواهد داد
  :: سید علیرضا جاوید