کلاس هفتم

بانک نمونه سوال هفتم

سکـوي هفتــــم

 
تاریخ :  ۱۳٩٢/۱٢/٢۸
نویسنده :  امیر حسین باقری

روی هر کدوم بزنی ضرر نمیکنی

کتاب 

 تبدیل اسم به خط میخی

 

خود اموز خط میخی

 

 

 :: برچسب‌ها:
 
 
تاریخ :  ۱۳٩٢/۱٢/٢۸
نویسنده :  سید علیرضا جاوید

در ادامه بخوانید:: برچسب‌ها: شیمی و فیزیک, مطالب علمی
تاریخ :  ۱۳٩٢/۱٢/٢٦
نویسنده :  سید علیرضا جاوید

دبیرستان نمونه دولتی شهدای هفتم تیر

آزمون  پیامهای آسمان - پایه هفتم -  اسفند ماه92

سکوی هفتم:: برچسب‌ها: دانلود, نمونه سوال, پیام های آسمان
تاریخ :  ۱۳٩٢/۱٢/٢٦
نویسنده :  سید علیرضا جاوید

پیک نوروزی

 

 

عربی هفتم

 

 

 

 :: برچسب‌ها: عربی
تاریخ :  ۱۳٩٢/۱٢/٢٦
نویسنده :  سید علیرضا جاوید

ساده کردن عبارات تواندار:: برچسب‌ها: ریاضی, جزوه دروس
تاریخ :  ۱۳٩٢/۱٢/٢٤
نویسنده :  سید علیرضا جاوید
تاریخ :  ۱۳٩٢/۱٢/٢٢
نویسنده :  سید علیرضا جاوید

همین دوشنبه بود که فایل pdf این کتاب در اختیار مدارس سمپاد کل کشور قرار داده شد که واقعا بسیار دیر بود!!!حالا مفتخریم اولین وبلاگ ارائه دهنده این کتاب باشیم.این کتاب کاملا مطابق با سر فصل های کتاب ادبیات فارسی هفتم است

****کپی برداری تنها با ذکر نام منبع یعنی هفتم سمپاد مجاز است****:: برچسب‌ها: دانلود, معرفی کتاب, ادبیات فارسی, کتاب های تکمیلی سمپاد
تاریخ :  ۱۳٩٢/۱٢/٢٢
نویسنده :  سید علیرضا جاوید

همین دوشنبه بود که فایل pdf این کتاب در اختیار مدارس سمپاد کل کشور قرار داده شد که واقعا بسیار دیر بود!!!حالا مفتخریم اولین وبلاگ ارائه دهنده این کتاب باشیم.این کتاب کاملا مطابق با سر فصل های کتاب ریاضی هفتم است

****کپی برداری تنها با ذکر نام منبع یعنی هفتم سمپاد مجاز است****

 :: برچسب‌ها: دانلود, ریاضی, معرفی کتاب, کتاب های تکمیلی سمپاد
تاریخ :  ۱۳٩٢/۱٢/٢٢
نویسنده :  سید علیرضا جاوید

همین دوشنبه بود که فایل pdf این کتاب در اختیار مدارس سمپاد کل کشور قرار داده شد که واقعا بسیار دیر بود!!!حالا مفتخریم اولین وبلاگ ارائه دهنده این کتاب باشیم.این کتاب کاملا مطابق با سر فصل های کتاب علوم هفتم است.

****کپی برداری تنها با ذکر نام منبع یعنی هفتم سمپاد مجاز است****:: برچسب‌ها: دانلود, شیمی و فیزیک, زیست شناسی, کتاب های تکمیلی سمپاد
تاریخ :  ۱۳٩٢/۱٢/٢٢
نویسنده :  سید علیرضا جاوید

اولین پیک نوروزی 

 

 

علوم هفتم

 

 

 

 

 :: برچسب‌ها: دانلود, شیمی و فیزیک, زیست شناسی
تاریخ :  ۱۳٩٢/۱٢/٢٢
نویسنده :  امیر حسین باقری
تاریخ :  ۱۳٩٢/۱٢/٢٢
نویسنده :  امیر حسین باقری

یک فرمول ریاضی  :: برچسب‌ها:
تاریخ :  ۱۳٩٢/۱٢/٢٢
نویسنده :  امیر حسین باقری

1. همه ی اعداد بر یک بخش پذیر هستند.
2. عددی بر 2 بخش پذیر است که رقم یکانش بر 2 بخش پذیر باشد.
3. عددی بر 3 بخش پذیر است که مجموع ارقامش بر 3 بخش پذیر باشد.
4. عددی بر 4 بخش پذیر است که رقم یکان به اضافه ی 2 برابر رقم دهگان آن بر 4 بخش پذیر باشد.
   (عددی بر 4 بخش پذیر است که دو رقم سمت راست آن بر 4 بخش پذیر باشد .)
5. عددی بر ۵ بخش پذیر است که رقم یکانش بر ۵ بخش پذیر باشد.
6. عددی بر 6 بخش پذیر است که بر2 و3 بخش پذیر باشد.
7. عددی بر 7 بخش پذیر است که اگر 2 برابر رقم یکان آن را از عددی که از حذف یکان به دست آمده کم کنیم، حاصل بر7 بخش پذیر باشد.
8. عددی بر 8 بخش پذیر است که رقم یکان به اضافه 2 برابررقم دهگان به اضافه ی 4 برابر رقم صدگان آن بر 8 بخش پذیر باشد.
   (عددی بر 8 بخش پذیر است که سه رقم سمت راست آن بر 8 بخش پذیر باشد.)
9. عددی بر 9 بخش پذیراست که مجموع ارقامش بر9 بخش پذیر باشد.
10. عددی بر 10 بخش پذیر است که رقم یکان آن صفر باشد.
11. عددی بر 11 بخش پذیر است که اگر ارقام آن را یک در میان به دو دسته تقسیم کنیم و مجموع ارقام هر دسته را به دست آوریم و سپس دو عدد به دست آمده را از هم کم کنیم عدد حاصل بر 11 بخش پذیر باشد.
12. عددی بر 12 بخش پذیر است که بر 3 و 4 بخش پذیر باشد.
13. عددی بر 13 بخش پذیر است که اگر 4 برابر رقم یکان آن را با عددی که از حذف یکان به دست آمده جمع کنیم، حاصل بر 13 بخش پذیر باشد.
14. عددی بر 14 بخش پذیر است که بر 2 و 7 بخش پذیر باشد.
15. عددی بر 1۵ بخش پذیر است که بر 3 و 5 بخش پذیر باشد.
16. عددی بر 16 بخش پذیر است که چهار رقم سمت راست آن بر 16 بخش پذیر باشد .
17. عددی بر 17 بخش پذیر است که اگر 5 برابر رقم یکان را از عددی که از حذف یکان به دست آمده کم کنیم، عدد بر 17 بخش پذیر باشد.
مثال: عدد 221 بر 17 بخش پذیر است زیرا:       22-(5x1)=17
18. عددی بر 18 بخش پذیر است که بر 2 و 9 بخش پذیر باشد.
19. عددی بر 19 بخش پذیر است که اگر 2 برابر رقم یکان آن را با عددی که از حذف یکان به دست آمده جمع کنیم، حاصل بر 19 بخش پذیرباشد.
مثال: عدد 437 بر 19 بخش پذیر است زیرا 57 بر 19 بخش پذیر است:       43+(2x7)=57
 20. عددی بر 20 بخش پذیر است که دو رقم آخر بر 10 بخش پذیر باشد و رقم دهگان زوج باشد.
(عددی که دو رقم آخر آن بر 20 بخشپذیر باشد.)

 :: برچسب‌ها:
تاریخ :  ۱۳٩٢/۱٢/٢۱
نویسنده :  امیر حسین باقری:: برچسب‌ها:
تاریخ :  ۱۳٩٢/۱٢/٢۱
نویسنده :  امیر حسین باقری

برو ادامه مطلب:: برچسب‌ها:
تاریخ :  ۱۳٩٢/۱٢/٢۱
نویسنده :  سید علیرضا جاوید

نمونه سئوال 1 : کلیک کنید

نمونه سئوال 2 : کلیک کنید

 

رمز : www.modaresanesaramad.ir:: برچسب‌ها: دانلود, نمونه سوال, ریاضی
تاریخ :  ۱۳٩٢/۱٢/۱٧
نویسنده :  سید علیرضا جاوید

ملا در س یکم  پایه ی هفتم       

املا در س دوم پایه ی هفتم        

 

املا در س سوم پایه ی هفتم       

 

املا در س چهارم پایه ی هفتم     

 

املا در س پنجم پایه ی هفتم       

 

املا در س ششم پایه ی هفتم       

 

 املا در س هفتم پایه ی هفتم      

 

املا در س هشتم  پایه ی هفتم     

 

املا در س نهم  پایه ی هفتم       

 

املا در س دهم  پایه ی هفتم       

 

املا در س یازدهم  پایه ی هفتم    
  
املا در س دوازدهم پایه ی هفتم    

 

املا در س سیزدهم پایه ی هفتم    

 

املا در س شانزدهم  پایه ی هفتم  

 

 املا در س هفدهم  پایه ی هفتم    


:: برچسب‌ها: دانلود, نمونه سوال, ادبیات فارسی
تاریخ :  ۱۳٩٢/۱٢/۱٧
نویسنده :  سید علیرضا جاوید

دانلود

منبع:بانک سوالات هفتم:: برچسب‌ها: دانلود, نمونه سوال, عربی
تاریخ :  ۱۳٩٢/۱٢/۱۳
نویسنده :  سید علیرضا جاوید
آزمون استعدادهای درخشان پایه هفتم
جواب
http://mohammadhosseini-n.blogfa.com/post/215

 :: برچسب‌ها: دانلود, المپیاد
تاریخ :  ۱۳٩٢/۱٢/۱۳
نویسنده :  سید علیرضا جاوید

قابل توجه صاحب نظران و دبیران محترم ریاضی پایه هشتم متوسطه اول پیش نویس اولیه (غیر فابل استناد) فصل اول کتاب ریاضی سال هشتم جهت بهره وری همکاران بر روی سایت قرار گرفته است. شما می توانید نظرات و پیشنهادات خود را جهت بهبود روند تالیف کتاب از طریق پست الکترونیکی زیر برای گروه درسی ریاضی ارسال نمایید.

 h66amiri@yahoo.com

 دانلود
:: برچسب‌ها: دانلود, ریاضی
تاریخ :  ۱۳٩٢/۱٢/۱۱
نویسنده :  سید علیرضا جاوید
کتاب ورق زن سوالات امتحانی علوم هفتم
از فصل1 تا آخر
:: برچسب‌ها: دانلود, نمونه سوال, زیست شناسی, شیمی و فیزیک
تاریخ :  ۱۳٩٢/۱٢/۸
نویسنده :  امیر حسین باقری

 بدست اوردن یک جمله تصاعد هندسی

an=anqn-1

 :: برچسب‌ها:
تاریخ :  ۱۳٩٢/۱٢/۸
نویسنده :  امیر حسین باقری
تاریخ :  ۱۳٩٢/۱٢/٧
نویسنده :  امیر حسین باقری

پور پوینت اعداد اول:: برچسب‌ها:
تاریخ :  ۱۳٩٢/۱٢/٧
نویسنده :  امیر حسین باقری

فصل ششم ریاضی:: برچسب‌ها:
تاریخ :  ۱۳٩٢/۱٢/٧
نویسنده :  امیر حسین باقری
تاریخ :  ۱۳٩٢/۱٢/٧
نویسنده :  امیر حسین باقری

درباره مثلث فانو:: برچسب‌ها:
تاریخ :  ۱۳٩٢/۱٢/٧
نویسنده :  امیر حسین باقری

این مطالب چنتاست حتما دانلود کن:: برچسب‌ها:
تاریخ :  ۱۳٩٢/۱٢/٧
نویسنده :  امیر حسین باقری

مساحت هر n منتظم

سهم             ضبدر           نصف محیط:: برچسب‌ها:
تاریخ :  ۱۳٩٢/۱٢/٧
نویسنده :  امیر حسین باقری

از مطالب جالبی بر خورداره.

 

 

  

 

 
:: برچسب‌ها:
تاریخ :  ۱۳٩٢/۱٢/٧
نویسنده :  سید علیرضا جاوید

منبع:قرآن و پیام های آسمانی متوسطه اول:: برچسب‌ها: دانلود, نمونه سوال, پیام های آسمان
تاریخ :  ۱۳٩٢/۱٢/٥
نویسنده :  سید علیرضا جاوید

دانلود

منبع:درخت دانش:: برچسب‌ها: دانلود, نمونه سوال, ریاضی
تاریخ :  ۱۳٩٢/۱٢/٥
نویسنده :  سید علیرضا جاوید

آزمون انگلیسی هفتم

 

امتحان از درس 4و5

 

 
:: برچسب‌ها: دانلود, نمونه سوال, زبان انگلیسی
تاریخ :  ۱۳٩٢/۱٢/٤
نویسنده :  سید علیرضا جاوید

http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/imagecache/image_node_book/book_image/92-93/C101.jpg

**اختصاصی وبلاگ هفتم سمپاد**

**اختصاصی وبلاگ هفتم سمپاد**:: برچسب‌ها: جزوه دروس, ادبیات فارسی, المپیاد
تاریخ :  ۱۳٩٢/۱٢/٢
نویسنده :  سید علیرضا جاوید

آموزش

منبع:ریاضیات دوره اول متوسطه

فصل   موضوع آموزش دریافت فایل
1 راهبرد های حل مسئله دریافت
2 عددهای صحیح دریافت
3 هندسه و استدلال دریافت
4 جبر و معادله دریافت
5 سطح و حجم دریافت
6 شمارنده ها و اعداد اول دریافت
7 بردار و مختصات دریافت
8 توان و جذر

                     دریافت

 :: برچسب‌ها: ریاضی, پاورپوینت
تاریخ :  ۱۳٩٢/۱٢/٢
نویسنده :  سید علیرضا جاوید
نمونه سوال فصل اول تا ششم
ریاضی هفتم 92- 93

هفتمی ها

ریاضی
:: برچسب‌ها: دانلود, نمونه سوال, ریاضی
تاریخ :  ۱۳٩٢/۱٢/٢
نویسنده :  سید علیرضا جاوید
تاریخ :  ۱۳٩٢/۱٢/٢
نویسنده :  سید علیرضا جاوید

http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/imagecache/image_node_book/book_image/92-93/C104.jpg

سوالات فیزیک هفتم


 از فصل منابع انرژی:: برچسب‌ها: دانلود, نمونه سوال, شیمی و فیزیک
تاریخ :  ۱۳٩٢/۱٢/٢
نویسنده :  سید علیرضا جاوید

در نگاه نخست جدول تناوبی بسیار پیچیده به نظر می رسد . جدول تناوبی در حقیقت ، جدولی بزرگ از همه ی عنصر های موجود است که در آن عنصر ها به ترتیب عدد اتمی ردیف شده اند . عدد اتمی ، تعداد پروتون هایی است که هر اتم در هسته ی خود دارد . با قرار دادن عنصر ها به این شیوه ، عنصرهایی که خواص مشابه دارند  در یک گروه قرار می گیرند . مانند هر جدول دیگری ، این جدول نیز ردیف هایی دارد که از چپ به راست و ستون هایی دارد که از بالا به پایین مرتب شده اند . ردیف های جدول تناوبی دوره تناوب و ستون های آن گروه نامیده می شود .

 

 

در ادامه مطلب بیشتر با این جدول آشنا خواهید شد .


منبع:وبلاگ در جستجوی علوم:: برچسب‌ها: مطالب علمی, شیمی و فیزیک
تاریخ :  ۱۳٩٢/۱٢/٢
نویسنده :  سید علیرضا جاوید

دستگاه گُوارش یکی از دستگاه‌های فعال در بدن انسان و بعضی از جانداران است. این دستگاه در انسان و مهره‌داران به صورت لولهٔ گوارشی، و در جانوران تکامل نیافته مثل اسفنجها یا کیسه‌تنان به صورت کیسهٔ گوارشی وجود دارد. باید توجه داشت که دستگاه گوارش در جانوران براساس نوع غذایی که می‌خورند به شکل‌های مختلفی وجود دارد. اما به طور کلی دستگاه گوارش آن‌ها از چهار بخش بلع، گوارش،جذب و دفع تشکیل شده‌است. بعضی از جانوران که به صورت انگل زندگی می‌کنند مانند کرم کدو اصلاً دستگاه گوارش ندارند و به طور مستقیم و با عمل انتشار مواد غذایی تجزیه شده را از طریق پوست وارد بدن خود کرده و مورد استفادهٔ سلولهای خود قرار می‌دهند 

 

Digestive system diagram fa language.png:: برچسب‌ها: زیست شناسی
تاریخ :  ۱۳٩٢/۱٢/٢
نویسنده :  امیر حسین باقری

                    دریافت فایل

 :: برچسب‌ها:
تاریخ :  ۱۳٩٢/۱٢/٢
نویسنده :  امیر حسین باقری

اتحاد ها

ردیف

نام اتحاد

فرمول اتحاد

1

اتحاد مجموع مربع دو جمله ای

(a+b)2=a2+2ab+b2

2

اتحادتفاضل مربع دو جمله ای

(a-b)2=a2-2ab+b2

3

اتحاد مزدوج

(a-b)(a+b)=a2-b2

4

اتحاد چاق و لاغر

الف:(a+b)(a2-ab+b2)

ب:(a-b)(a2+ab+b2)

5

اتحاد مجموع مکعب دوجمله ای

(a+b)3=a3+3a2b+3a2b+b3

6

اتحاد تفاضل مکعب دو جمله ای

(a-b)3=a3-3a2b+3a2b-b3

7

اتحاد مربع سه جمله ای

(a+b+c)2=a2+b2+c2+2ab+2ac+2bc

8

اتحاد جمله مشترک

(x+a)(x+b)=x2+(a+b)x+ab


 
:: برچسب‌ها:
تاریخ :  ۱۳٩٢/۱٢/۱
نویسنده :  سید علیرضا جاوید
این وبلاگ به شما نمونه سولات سخت و دشوار و همه ی مطالب مربوط به هفتم و تیزهوشان را ارائه خواهد داد
  :: سید علیرضا جاوید